Gruppen af Pyrrhura.

Der er efter nyeste oplysninger 23 arter, hvoraf der igen er underarter. I Danmark er der ca. 20 af disse og flere underarter er hurtigt på vej ind i landet. Mutations arbejdet der nu har fundet sted i mange år, har nu også fået fat i mange danske opdrættere, Jeg mener, vi helt skal holde os fra at arbejde med disse og i stedet sørge for, at vi får lavet nogle gode eksemplarer af de rene arter vi har. Her tænker jeg samtidig også på forholdet, at holde de forskellige underarter adskilt fra hinanden.

Ikke nok med at vi skal forholde os til mutationerne, så foregår der også opdræt af hybrider. Sammenparing af to arter f.eks. Rødbuget og Grønkindet conure og dette "næsten" efterhånden fuldt ud accepteret. Desværre vil uvidende personer nemt kunne få disse fugle ind i deres fuglehold og hermed er det hurtigt ude af kontrol. Normalt siger man, at afkom af krydsning mellem 2 arter vil være infertile, Desværre tror jeg gruppen her hænger så tæt sammen, at dette ikke vil være tilfældet.

Pyrrhura-slægten består af nogle små fugle på 22-30 cm. Farven på fuglene er overvejende grøn. Karakteristisk for slægten er den skæltegning, der går fra nakke til øverste del af brystet, som fremkommer ved at fjerene er kantet med en anden farve/nuance. Dette gør sig dog ikke gældende for alle arterne. Alle har de en nøgen vokshud omkring øjnene. Der er ingen yderligere forskel mellem kønnene.

Under optimale forhold og en god kondition er de for de fleste arters vedkommende meget ynglevillige, hvis man er heldig at få lavet et par der sympatiser.

Ang. par der sympatiserer er en ting jeg har lagt mærke til hvis der bliver sat fugle sammen, hvoraf de to er søskende (1.1) og en tredje er ude fra, så er det ikke de to søskende, der danner par. Om det forholder sig sådan generelt ved jeg ikke. Der sidder rundt omkring, mange steder par som er søskende. Dette skyldes måske tvang og det, at de ikke selv har fået muligheden for den korrekte, naturlige overførsel af gener/arvelighed og herved sørge for opretholdelse af arten – dette er dog skrevet uden at have den store viden herfor.

Afhængig af arten bliver der lagt mellem 3 - 9 æg, der ruges 23 - 24 dage og efter klækning går der ca. 50 dage før ungerne forlader reden.

Til stadighed er der nogen uenighed omkring nogle af arterne ang. tilhørsforhold. Her er det specielt arterne Hvidøret og Blånakket det drejer sig om. Derfor er der på inddelingen af arter/underarter nogen forskel alt afhængig af hvor vi søger informationerne fra.

Beskrivelser af de forskellige arter på dansk, vil du kunne finde i bogen "Erfaringer samt beskrivelser af Pyrrhuraarterne" som jeg har udgivet her i 2016. Bogen er lavet som paperback, derfor vil den være nem at stå med foran fuglene for at kunne bedømme hvilken art/underart man sidder med. Prisen for denne: Kr.130,- + forsendelse og kan bestilles ved at rette henvendelse til mig. Det er mit håb, at alle der ønsker at holde disse vidunderlige og smukke fugle vil bruge lidt tid på at sætte sig ind i de forskellige underarters udseende, så at vi fremover kan holde disse adskildt.

Et eks. på ovenstående kunne være den Grønkindede conure (se billede af nogle af underarterne herunder) der i dag faktisk kun sælges som Grønkindet rent faktisk består af 6 underarter som vi efterhånden blander sammen i flæng. En rigtig god artikkel af Keld Hansen, Augustenborg ang. dette har jeg fået lov til at bringe. Du kan læse den her.

Gengivelse af tekst og billeder kun efter skriftlig tilladelse.